Ғылыми-әдістемелік семинар: "Педагогика және психология ғылымдарының қазіргі даму мәселелері"