Перечень научных изданий за 2016-2019

В Казахстане (утвержденных в перечне научных изданий ККСОН МОН РК) за 2016-2019 годы

2016 год

1.

Ергалиева Г.А., Кайрлиева У.Б.

Бастауыш сынып оқушыларына рухани -ізгілік тәрбие беруде отбасының алатын орны. Вестник ЗКГУ.-2016(64)

Дошкольного и начального образования

2017 год

1.

Хасанова И.У., Хасанова Р.Ж.

М.Дулатовтың педагогикалық-ағартушылық идеялары.Вестник ЗКГУ.-2017(66)

Дошкольного и начального образования

2.

Ергалиева Г.А., Байырбек С.Б.

Халық педагогикасы негізінде балалар үйі тәрбиеленушілерінің тұлғалық сапасын қалыптастыру. Вестник ЗКГУ.-2017(65)

Дошкольного и начального образования

3

Ергалиева Г.А.,

Конарова Б.Б

Отбасының бала тәрбиесінде алатын орны.Вестник ЗКГУ.-2017(66)

Дошкольного и начального образования

2018 год

1.

Г.А. Ергалиева,

Н.Д.Жұмагали, Л.М.Маденова

Бастауыш білім беру үрдісінде ұлттық рухани тәрбиені жетілдіру. Вестник ЗКГУ 2018(72)

Дошкольного и начального образования

2019 год

1.

И.У.Хасанова, Н.С.Біржан

Бастауыш сынып оқушыларының тілдік дағдыларын дамытудың психологиялық негіздері. Вестник ЗКГУ 2019(73)

Дошкольного и начального образования

2.

Ергалиева Г.А., Нәбиева Ж.Ж.

Өзін-өзі тану пәнін оқыту барысында интерактивті тәсілдерді қолдану тиімділігі. Вестник ЗКГУ 2019(73)

Дошкольного и начального образования