Студенттердің академиялық ұтқырлығы 2022-2023 оқу жылы

Кіріс академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінен (Орал қаласы) 26.09.-31.12.2022ж. уақыт аралығында 6В01301 – бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасы бойынша 2 студент  6В01201 – мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу білім бағдарламасы  бойынша 2 студент адемиялық ұтқырлық бойынша білім алды.

2022-2023 оқу жылының 2 семестрінде Халықаралық  Орыс – қазақ университетінен (Ақтөбе қаласы) 6В01201 – мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу білім бағдарламасы  бойынша 2 студент адемиялық ұтқырлық бойынша білім алуда.

Шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 01.09.-31.12.2022ж. уақыт аралығында 6В01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру бағдарламасының   2 курс студенті Сейітбатырова Ханшайым Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінде білім алып келді.

2 семестрде 6В01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру бағдарламасы бойынша 3 студент Қ.Жұбанов атындағы ақтөбе өңірлік университетіне, 6В01301 – бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасы бойынша 4 студент Ш.Есенов атындағы Каспий мемелекеттік технологиялар мен инжиниринг университетіне және 2 магистрант Қ.Жұбанов атындағы ақтөбе өңірлік университетіне және Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіне жіберілді.