5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Мақсаты:

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі саласында ғылыми және педагогикалық қызметке қабілетті, сыни ойлау және ұйымдастырушылық қабілеті, зерттеу, ақпараттық-аналитикалық қызмет дағдылары бар білікті мамандарды даярлау.

Бітірушіге "Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" білім беру бағдарламасы бойынша "білім бакалавры" академиялық дәрежесі беріледі.

Негізгі прициптері:

  • Халықаралық стандарттарға сәйкес: пәндік дескрипторларға, оқыту циклі мен оқыту деңгейі (мысалы, Дублин дескрипторларына, аНҚредиттеу агенттіктерінің талаптары мен стратегиялық серіктестерге сәйкес);
  • еңбек нарығы мен тұтынушыларға бағытталған;
  • Конструктивті келісу және сәйкестік қағидаттарына негізделген: мектеп бітірушінің моделі, мақсаттары, жоспарланған оқыту нәтижелері, бағалау және оқыту әдістері;
  • Кәсіби қызметтегі ең жаңа зерттеулермен және пОНфессорлық инновациялармен біріктірілген.

Түлектердің біліктілік моделі

6В013 білім беру бағдарламасының түлегі "Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" пәндік мамандандырусыз мұғалімдерді дайындау өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатының өзгеруіне әдістемелік және психологиялық тұрғыдан дайындалған;

- Өз қызмет саласында білім негіздерін, еңбек нарығының және технологияның өзгермелі талаптарына бейімделуге мүмкіндік беретін бастамашылық пен белсенділіНҚе ие, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істей алады;

- Жаңартылған білім беру бойынша жаңа ережелер мен тәсілдерді, заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып оқытудың инновациялық әдістерін меңгере алады;

- Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, әдістемелік эксперименттер жүргізу дағдыларына ие;

- Көшбасшылық қасиеттерге, кәсіпкерлік қабілеттерге, жаһандық сынақтарға бейім.