6М010200 - Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі