БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ПАСПОРТЫ 6В01402 ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ