7М01407 ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ПАСПОРТЫ