7М01402 ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ПАСПОРТЫ