Мусагалиева Гульнур Бактыгалиевна

аға оқытушы, магистр 

 Жалпы еңбек өтілі: 22 жыл

E-mail: gulnur.musagaliyeva@bk.